Mellanöstern

Jag är glad över att den nya regeringen vill erkänna Palestina som stat. Jag är inte säker på att det är lösningen… går det att få till rättvisa gränser?

Skulle det vara möjligt att bilda en enstatslösning där alla har samma rättigheter och värde? Skulle man kunna bilda en regering med lika många palestinier som israeler? Alla israeler och palestinier ska ha samma rättigheter till land, bostäder, skola, arbete och frihet att utöva sin religion – utan fundamentalism? Kan vi människor vara så tillitsfulla och tillåtande mot varandra? Jag har samma dröm som Martin Luther King här…