Första sommaren

Det grävdes en del… vändes jord och rensades, eländiga vindan dök jag på så snart den stack upp över jordytan.

Det blev såbäddar med Täckbark emellan till slut.